For å melde deg på én eller flere danseklasser, fyll ut skjema nedenfor med ønsket e-post for mottagelse av faktura. Er du ikke over 18 år, eller skal betale for klassen(e) dine selv, må betalers e-post fylles inn under «Betalers e-post». Da vil du/betaler motta en faktura på e-post for klassene du ønsker å gå på. Betalingen skal skje innen 2. uken i semesteret.